Ochrana osobních údajů


Provozovatel a správce osobních údajů internetového obchodu www.tuareg-shop.cz, Aleš Chlum, IČ: 87202905, se sídlem Rajmonova 1637/2, 182 00 Praha 8 uchovává a zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg.č. 00037281.


Účel zpracování a uchovávání osobních údajů


  • pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy)
  • plnění zákonných povinností
  • pro přehled objednávek zákazníka v rámci jeho osobního účtu
  • z důvodů marketingu a zasílání obchodních sdělení

Zpracovávané údaje


jméno a příjmení, adresa fakturační, případně adresa pro doručení, telefonní číslo, emailová adresa a podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány pomocí cookies.


Délka uchovávání osobních dat


Údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího správcem vymazány


Uchovávání osobních dat


Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány v zabezpečené databázi s omezeným přístupem na serverech webhostingové společnosti ONEsolution s.r.o.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@tuareg-shop.cz.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.